Lekcja nowej technologii

A A A

Strona główna » Erasmus+ » Lekcja nowej technologii

 

Nowe technologie to wyzwanie. Mogą stanowić platformę typowo rozrywkową, która potrafi wciągnąć i zabrać dużo czasu, niewiele dając w zamian. Udoskonalanie umiejętności cyfrowo-informacyjnych potrafi ustrzec przed tą pułapką. Świadomy użytkownik internetu i serwisów społecznościowych potrafi odróżnić to, co tylko rozrywkowe, od tego co posiada też inne walory – edukacyjne, informacyjne i komunikacyjne. A potem wybrać to, co dla niego najlepsze.

Kadry seniorskie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu i Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku potrafią już wybierać świadomie. We współpracy z Funduszem Inicjatyw Lokalnych przeszli przez szkolenie, które uzbroiło ich w kompetencje, dzięki którym będą sprawniej poruszać się po internetowych ścieżkach.

Struktura szkolenia pozwoliła uczestnikom na udoskonalenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych w internecie, w sposób praktyczny i konkretny, przy współpracy z innymi uczestnikami i szkoleniowcami z całej Europy. Dzięki szkoleniu uzyskali przegląd najistotniejszych nowych technologii oraz zapoznali się ze sposobami ich wdrążania do działalności edukacyjnej.

Teraz potrafią zaprojektować prostą stronę www lub blog, korzystać z chmurowych aplikacji informatycznych do przechowywania i udostępniania danych. Są w stanie tworzyć i obrabiać zawartość multimedialną, czyli edytować zdjęcia, zamieniać je w interesujące kolaże czy montować filmy wideo w przeznaczonych do tego programach (Magisto lub iMove). Kursanci zapoznali się również ze sposobami tworzenia platformy e-learningowej, którą będą mogli wykorzystać do prowadzenia działań edukacyjnych on-line. Podczas szkolenia zaprezentowano im funkcje tablicy interaktywnej, a także jak bardziej dostępny dla nich tablet, może śmiało spełniać rolę takiej tablicy.

Facebook, którego seniorzy znali już wcześniej, teraz stał się dla nich dużo bardziej czytelny i zrozumiały. Potrafią wykorzystać jego możliwości do realizacji zadań edukacyjnych swojej organizacji. Wiedzą jak uczynić edukację bardziej angażująca, motywującą i innowacyjną. Dzięki podniesionym kompetencjom, kursanci będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, stosując działalność naukową (wykładowczą czy seminaryjną) na swoich oraz innych uniwersytetach trzeciego wieku.

 

Strona głównaDrukujPDF