Mobilność kadry edukacyjnej środowisk senioralnych kluczem do aktywności seniorów - Fundusz Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 404 812
Pobierz program PIT za rok 2020

Mobilność kadry edukacyjnej środowisk senioralnych kluczem do aktywności seniorów

A A A

Strona główna » Erasmus+ » Projekt "Mobilność kadry edukacyjnej środowisk senioralnych kluczem do aktywności seniorów" » Mobilność kadry edukacyjnej środowisk senioralnych kluczem do aktywności seniorów

 

Fundusz Inicjatyw Lokalnych rozpoczyna realizację projektu wolnościowego pn. "Mobilność kadry edukacyjnej środowisk senioralnych kluczem do aktywności seniorów" przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ Edukacja dorosłych. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Koziegłowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (KUTW) oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Siewierzu (UTWS).

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2018-31.07.2019. Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy i udoskonalenie umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz językowych 26 przedstawicieli konsorcjum, tj. FIL, KUTW i UTWS. Udział w kursie pozwoli uczestnikom podnieść ich kompetencje komunikacyjno-cyfrowe oraz udoskonalić znajomość języka angielskiego.

Przedstawiciele trzech organizacji odbędą zagraniczny kurs na Teneryfie w terminach: I grupa 02.12.2018 – 10.12.2018, II grupa 10.03.2019 – 18.03.2019. Organizacją pobytu zajmie się partner projektu – firma IFOM mająca swoją siedzibę we Włoszech.

Wyjazd na kurs zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo oraz zwroty niezbędne w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie tematyki związanej z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w Hiszpanii. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu integrację grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku,.

Z osobami wyjeżdżającymi na kurs zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas kursu zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty Europass Mobilność, certyfikaty wystawione przez organizację partnerską.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy