Co daje udział w projektach mobilnościowych? Powody uczestnictwa organizacji w programie Erasmus+ i POWER - Fundusz Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 404 812
Pobierz program PIT za rok 2020

Co daje udział w projektach mobilnościowych? Powody uczestnictwa organizacji w programie Erasmus+ i POWER

A A A

Strona główna » POWER » Co daje udział w projektach mobilnościowych? Powody uczestnictwa organizacji w programie Erasmus+ i POWER

Podejmowanie działań na rzecz organizowania zagranicznych mobilności dla członków organizacji tworzących konsorcjum, a więc przedstawicieli UTW w Zawierciu i Łazach, a także przedstawicieli FIL, pozwoli im ugruntować swoje pozycje na arenie międzynarodowej. Organizacje staną się placówkami posiadającymi dobrze wykształconą, kompetentną kadrę, gotową z zaangażowaniem realizować unijne projekty mobilnościowe. Zdobyte doświadczenie i kompetencje otworzą dla organizacji nowe horyzonty w zakresie podejmowania działań edukacyjnych dla osób dorosłych, doskonalenia metod i technik  nauczania nieformalnego  oraz wspierania uczestników w nabywaniu umiejętności przydatnych we współczesnym świecie.

Doświadczenia i kompetencje nabyte podczas udziału w mobilności przyczynią się do lepszej organizacji pracy UTW i FIL. Nabyta wiedza o kursach, szkoleniach, metodach i technikach nauczania osób dorosłych uatrakcyjni zajęcia organizowane przez UTW, co przełoży się na podniesienie poziomu jakości nauczania. Korzyści jakie odniosą uczestnicy mobilności wpłyną na zwiększenie ich aktywności w kierunku podejmowania działań na rzecz osób dorosłych, w kierunku mobilności, osoby chętniej będą angażować się w realizację tego typu projektów.

Podejmowanie działań mobilnościowych ma się stać stałym elementem programu pracy organizacji, każdej z osobna i łącznie tworząc konsorcjum. Organizacje chcą się stać podmiotami nie tylko przekazującymi wiedzę, ale też tworzącymi i oferującymi nowoczesne metody pracy z osobami dorosłymi, np. wysyłając kadrę sowich organizacji, członków, słuchaczy na różnorodne kursy, szkolenia międzynarodowe podnoszące ich wiedzę z obszaru edukacji dorosłych.

Kontakty, jakie zostaną nawiązane z partnerami zagranicznymi podczas projektów mobilnych przełożą się na realizację nowych pomysłów dotyczących kursów, szkoleń za granicą. Wpłynie to korzystnie na poszerzenie działań organizacji w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb osób dorosłych. Uczestniczenie w mobilności jeszcze w większym stopniu zwiększy wymiar europejski w pracy organizacji.

Poprzez wsparcie na rzecz mobilności osób dorosłych, kreowanie nowoczesnych działań w zakresie edukacji dorosłych dostosowanych do wymagań współczesnego świata, przyczyni się do propagowania europejskiego wymiaru uczenia się, w przypadku osób dorosłych uczenia się nieformalnego, uczenia się przez całe życie.  Zdecydowanie zwiększy się liczba osób biorących udział w międzynarodowych programach.

Bardzo ważnym atutem będzie nabycie umiejętności pracy w zespole wielokulturowym jak również poznanie kultury i tradycji kraju goszczącego.

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu pozwoli z całą pewnością na kontynuację dalszej działalności organizacji tworzących konsorcjum, poprzez podejmowanie działań promocyjnych na szeroką skalę, dzięki którym większa ilość osób dowie się o możliwościach skorzystania z europejskich programów mobilnościowych.

 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy