POWER - Fundusz Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 404 812
Pobierz program PIT za rok 2020

POWER

A A A

Strona główna » POWER

 Aktywni seniorzy bez granic

Fundusz Inicjatyw Lokalnych rozpoczyna realizację kolejnego projektu mobilnościowego pn. „Aktywni seniorzy bez granic”. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Zawierciańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (ZUTW) oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łazach (UTWŁ). Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”. Dofinansowanie projektu wynosi 100 513,54 PLN.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019 - 31.12.2021. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji komunikacyjno-cyfrowych oraz kompetencji językowych kadry edukacyjnej 12 przedstawicieli konsorcjum poprzez odbycie 7-dniowego kursu w Hiszpanii, na Teneryfie. Organizacją pobytu zajmie się partner projektu – firma IFOM, mająca swoją siedzibę we Włoszech. Nabycie umiejętności zarządzania mediami komunikacyjnymi przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań każdej z organizacji, do poszerzenia grona ich odbiorców oraz uczestników działań, jak również wzmocni nowoczesny wymiar konkurencyjności organizacji poprzez aktywne uczestnictwo w przestrzeni Internetu.

Wyjazd na kurs zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo oraz zwroty niezbędne w codziennej komunikacji. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie tematyki związanej z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w Hiszpanii. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu integrację grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku.

Z osobami wyjeżdżającymi na kurs zostanie podpisana umowa, a nabyte umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty Europass Mobilność oraz certyfikaty wystawione przez organizację partnerską.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, kieszonkowe zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

Rekrutacja do projektu "Aktywni seniorzy bez granic"

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ do projektu: „Aktywni seniorzy bez granic” skierowanego do przedstawicieli Funduszu Inicjatyw Lokalnych, Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach Termin wyjazdu na kurs: 04.05.2020 – 08.05.2020 + 2 dni...

czytaj dalej »
Niezwykła motywacja seniorów do rozwijania swoich kompetencji

Przedstawiciele organizacji senioralnych działających na terenie powiatu zawierciańskiego, tj. Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, biorą udział w projekcie pn. „Aktywni seniorzy bez granic”, którego głównym celem jest zwiększenie ich...

czytaj dalej »
Co daje udział w projektach mobilnościowych? Powody uczestnictwa organizacji w programie Erasmus+ i POWER

Podejmowanie działań na rzecz organizowania zagranicznych mobilności dla członków organizacji tworzących konsorcjum, a więc przedstawicieli UTW w Zawierciu i Łazach, a także przedstawicieli FIL, pozwoli im ugruntować swoje pozycje na arenie międzynarodowej. Organizacje staną się...

czytaj dalej »
Korzyści z udziału w projekcie mobilnościowym dla ZUTW, UTWŁ i FIL

Projekt miał największy wpływ na poziomie lokalnym z uwagi na to, że korzyści odnieśli przede wszystkim jego bezpośredni beneficjenci, czyli członkowie organizacji biorący udział w zagranicznym kursie oraz realizujące projekt organizacje tworzące konsorcjum, czyli Uniwersytety...

czytaj dalej »
Wpływ projektu "Aktywni seniorzy bez granic" na organizacje w nim uczestniczące

Realizacja projektu wpłynęła na każdego z członków konsorcjum, tj. Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Fundusz Inicjatyw Lokalnych. Pozwolił zaspokoić ich potrzeby oraz osiągnąć założone cele. Udział Funduszu Inicjatyw Lokalnych w...

czytaj dalej »
Efekty uczenia się uzyskane przez uczestników kursu

Uczestnicy projektu odbyli 5-dniowy kurs na Teneryfie o tematyce: „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji” (Integrating ICT and new technologies into teaching and education). Kurs odbywał się w terminie 06-11.09.2021 r....

czytaj dalej »
Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy