Efekty uczenia się uzyskane przez uczestników kursu - Fundusz Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 404 812
Pobierz program PIT za rok 2020

Efekty uczenia się uzyskane przez uczestników kursu

A A A

Strona główna » POWER » Efekty uczenia się uzyskane przez uczestników kursu

Uczestnicy projektu odbyli 5-dniowy kurs na Teneryfie o tematyce: „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji” (Integrating ICT and new technologies into teaching and education). Kurs odbywał się w terminie 06-11.09.2021 r. Udział w kursie spowodował wzrost kompetencji cyfrowych u przedstawicieli ZUTW, UTWŁ oraz FIL. Wzrost kompetencji wpłynął tym samym na większy poziom pewności siebie kadry UTW i pracowników FILu w zakresie poruszania się po Internecie.

Uczestnik kursu posiada:

  • znajomość najistotniejszych nowych technologii, tendencji wdrażania ICT do działalności edukacyjnej,
  • umiejętność stosowania wspólnych i chmurowych aplikacji informatycznych,
  • umiejętność tworzenia i obrabiania zawartości multimedialnej (korzystanie z programu Prezi, Snapseed, Photo Grid, Magisto lub iMovie),
  • umiejętność korzystania z aplikacji Kahoot, Quizlet, Socrative,
  • umiejętność tworzenia prezentacji przy zastosowaniu aplikacji Mentimeter ,
  • umiejętność stosowania Facebook i mediów społecznościowych do celów edukacyjnych,
  • umiejętność tworzenia interaktywnych tablicy (przy pomocy Jamboard, Lensoo Create),
  • umiejętność pracy z dyskiem Google Drive i Google Forms,
  • umiejętność stosowania narzędzi związanych z technologią komunikacyjno-informacyjną i znajomość sposobów wdrażania ich do działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

Uczestnicy zwiększyli również zdolność do posługiwania się językiem obcym (angielskim) w realizacji zadań, umiejętność formułowania zrozumiałych wypowiedzi umożliwiających porozumiewanie się (język angielski i hiszpański). Nastąpił wzrost kompetencji personalnych, społecznych i kulturowych. U przedstawicieli ZUTW, UTWŁ i FIL zwiększyła kreatywności i konsekwencja w podejmowanych działaniach, uczestnicy potrafili poradzić sobie ze stresem, wzmocnili umiejętność współpracy w zespole, zdobyli doświadczenia w międzynarodowym środowisku. Osoby uczestniczące w mobilności stały się bardziej otwarte na inne kultury, wzrosła ich tolerancja, nastąpiło podniesienie zrozumienia wartości europejskich.

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy