Niezwykła motywacja seniorów do rozwijania swoich kompetencji - Fundusz Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 404 812
Pobierz program PIT za rok 2020

Niezwykła motywacja seniorów do rozwijania swoich kompetencji

A A A

Strona główna » POWER » Niezwykła motywacja seniorów do rozwijania swoich kompetencji

Przedstawiciele organizacji senioralnych działających na terenie powiatu zawierciańskiego, tj. Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, biorą udział w projekcie pn. „Aktywni seniorzy bez granic”, którego głównym celem jest zwiększenie ich kompetencji komunikacyjno-cyfrowych oraz kompetencji językowych.

Powodem przystąpienia do realizacji projektu  są niskie kwalifikacje, związane z niewystarczającymi umiejętnościami posługiwania się nowymi technologiami komunikacyjno-informacyjno-cyfrowymi. W XXI w. braki te, charakterystyczne dla środowisk senioralnych, sprawiają, że grupa ta znajduje się w obszarze defaworyzowanym.

Kadra edukacyjna, szkoleniowa i zarządzająca każdego UTW wskazuje na pewne potrzeby, które starają się zaspokoić. Do potrzeb UTWŁ należą takie jak: poprawa atrakcyjności zajęć dla seniorów, przez wprowadzenie nowych innowacyjnych technik ITC, nawiązanie dialogu międzynarodowego w środowisku nowoczesnych technologii, poprawa jakości pracy i kwalifikacji kadry w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi oraz podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego. Z kolei ZUT wskazuje na potrzebę rozwoju organizacji w dziedzinie projektów międzynarodowych, wzrost wiedzy w zakresie realizacji projektów międzynarodowych, wzrost kwalifikacji kadry w zakresie nowoczesnych technologii cyfrowych, podniesienie znajomości języków obcych oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów, poszerzenie świadomości międzykulturowej.

Celem udziału w projekcie tychże organizacji jest ponadto:

  • uzyskanie wizerunku organizacji nowoczesnej, realizującej międzynarodowe działania w ramach realizacji swoich celów statutowych oraz wyznającej wartości europejskie. Organizacja będzie postrzegana jako wiarygodny i atrakcyjny partner do współpracy przez inne organizacje pozarządowe, realizujące podobną misję,
  • rozszerzenie swojej działalności, poprzez pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy,
  • nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, wzrost świadomości międzykulturowej,
  • zdobycie nowych doświadczeń, czy też wymiana doświadczeń z organizacjami lub podmiotami o zbliżonym profilu działalności,
  • wzrost kompetencji związanych z zarządzaniem projektami oraz pozyskiwaniem środków unijnych.

Wszystkie wyżej wymienione potrzeby i cele zostaną osiągnięte dzięki szkoleniu związanemu z wdrażaniem narzędzi ICT oraz nowych technologii do procesu edukacji, zorganizowanym w ramach projektu na Teneryfie. Dzięki zdobytej wiedzy i nowym umiejętnościom uczestnicy będą skuteczniej realizować cele statutowe swoich organizacji.

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy