Międzynarodowa mobilność seniorów wizją lepszej przyszłości UTW - 2020-1-PL01-KA104-081035 - Fundusz Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 404 812
Pobierz program PIT za rok 2020

Międzynarodowa mobilność seniorów wizją lepszej przyszłości UTW - 2020-1-PL01-KA104-081035

A A A

Strona główna » Erasmus+ » Międzynarodowa mobilność seniorów wizją lepszej przyszłości UTW - 2020-1-PL01-KA104-081035

 

Fundusz Inicjatyw Lokalnych, w konsorcjum z Koziegłowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Siewierzu, realizuje projekt pn. „Międzynarodowa mobilność seniorów wizją lepszej przyszłości UTW” (2020-1-PL01-KA104-081035) współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2020 – 31.12.2021.

 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności 24 przedstawicieli konsorcjum (m.in. kadry edukacyjnej i szkoleniowej) w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb i oczekiwań członków organizacji i zwiększania zakresu zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych.

 

24 przedstawicieli konsorcjum wyjedzie na 10-dniowy kurs do Grecji w podziale na dwie mobilności, każda po 12 osób. Tematyka kursu będzie zbieżna z potrzebami członków organizacji w zakresie rozwoju ich działalności i będzie dotyczyła: Nauczania i włączania do programów kształcenia osób dorosłych przedmiotów związanych z kulturą, sztuką, sportem, zdrowiem, teatrem, muzyką i tańcem, językiem obcym. Tematyka kursu wpisuje się w zakres działania UTW, każdy z nich posiada w swojej strukturze sekcje odpowiedzialne za poszczególne obszary. Dzięki zdobytej wiedzy i nowym umiejętnościom uczestnicy będą skuteczniej realizować cele statutowe swoich organizacji.

 

Udział w projekcie pozwoli jego uczestnikom zwiększyć wiedzę w zakresie metod nauczania stosowanych w innym europejskim kraju. Poznanie przedmiotów kształcenia osób dorosłych pozwoli na przeniesienie niektórych rozwiązań do działań organizacji i wzbogaci ich ofertę edukacyjną. Członkowie organizacji będą mieli możliwość wykorzystania programów, technik nauczania do uatrakcyjniania zajęć organizowanych w ramach poszczególnych sekcji. Oferta będzie dostosowywana do potrzeb i oczekiwań członków UTW, którzy wnoszą o bardziej atrakcyjne zajęcia. Dla uczestników duże znaczenie ma także podniesienie znajomości języka angielskiego. Wyjazd do innego kraju i udział w zagranicznym kursie zmobilizuje ich do używania języka w różnorakich sytuacjach, nie tylko podczas zajęć, warsztatów w trakcie kursu, ale także w sytuacjach życia codziennego. Mobilność europejska pozwoli członkom organizacji zwiększyć pewność siebie, wzrośnie ich wiara we własne możliwości. To także szansa na  wzrost świadomości międzykulturowej i nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych.

 

Organizacje uczestniczące w projekcie uzyskają wizerunek organizacji nowoczesnej, realizującej międzynarodowe działania w ramach realizacji swoich celów statutowych oraz wyznającej wartości europejskie. Pozyskanie nowego partnera do współpracy pozwoli na rozszerzenie działalności organizacji, przyczyni się do poprawy jakości pracy, działań, oferty edukacyjnej  dla osób dorosłych. To możliwość zdobycia nowych i wymiana doświadczeń z organizacjami lub podmiotami o zbliżonym profilu działalności, to szansa na nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, wzrost świadomości międzykulturowej. Co istotne udział w projekcie pozwoli na wzrost kompetencji związanych z zarządzaniem projektami oraz pozyskiwaniem środków unijnych w przyszłości.

 

Wyjazd na kurs zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo oraz zwroty niezbędne w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie tematyki związanej z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w Grecji. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu integrację grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy